Personal tools
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Personal tools
Variants
Actions

Heritage Sites:Geological Museum

From bastis

Jump to: navigation, search

Contents

This page is still a building site and needs more editing

If you have access to the information relevant for this page, please feel warmly invited to edit it. Thank you!!

Loading map...
Geological Museum
Min07.jpg
Country Poland
Place Warsaw
Short Description Geological Museum
Visitors 2010
Website www.szczecin.eu

The Geological Museum was established in 1994.

Min07.jpg

About the Heritage Site

 • Country: Poland
 • Location: Szczecin
 • Type of location: Geological Museum
 • Experience offered: W muzeum znajduje się ponad 1500 okazów minerałów, skał i skamieniałości. Można tu znaleźć kolekcje piasków z plaż z całego świata, kolekcję skał z formacji Isua ze zbiorów prof. Manfreda Schidlowskiego z Max Planck Insitut für Chemie, kolekcję skał wulkanicznych Europy, kryształy berłowe kwarcu z Siedlimowic. Jest tu także kolekcja kul szczecińskich i skamieniałości trzeciorzędowych.
 • Website: www.szczecin.eu
 • Postal Adress:
Instytut Nauk o Morzu Uniwersytet Szczeciński,
al. Jana Pawła II22 a, 70-453 Szczecin
phone: +48 91 444 15 83; fax: +48 91 455 31 20
e-mail:

Accessibility of Heritage Site

 • Opening times:
 • Entrance fee:
Single ticket
Family ticket:
Reduced single ticket
Group ticket:
School classes, per person €


 • How to get there
By car:
By train:
By boat:


Size/capacities of Heritage Site

Number of visitors in Heritage Site

Visitor's structure, behaviour, satisfaction

Visitor's structure

 • Sex
 • Age
 • Country
 • Are the visitors on holiday or visiting from their home?
 • If on holiday:
What kind of holiday?
Holiday accommodation?
Holiday means of transportation?
Holiday alone/accompanied by ...?

Visitor's behaviour

 • First time visitors to Holiday Site?
 • How did the visitors become aware of Heritage Site?
 • How did the visitors get to the Heritage Site?
 • How much time did the visitors spend in Heritage Site?

Visitors satisfaction

 • Satisfaction with different aspects of Heritage Site

Marketing etc.

 • Marketing efforts
 • Cooperations:
 • Development plans

References

Facts about Geological MuseumRDF feed
Coordinates52° 12' 37" N, 21° 0' 45" E  +
CountryPoland  +
Heritage Site CategoryMuseum  +
PlaceWarsaw  +
Reference Year2010  +
Short DescriptionGeological Museum
Visitors 2005warning.png"" is not a number.
Visitors 2006warning.png"" is not a number.
Visitors 2007warning.png"" is not a number.
Visitors 2008warning.png"" is not a number.
Visitors 2009warning.png"" is not a number.
Visitors 2010warning.png"" is not a number.
Websitewww.szczecin.eu  +